Biodlingskurs  2024

MåI

I slutet av kursen deltagaren kommer att känna till teorin och det praktiska arbetet i de olika stadierna som krävs för att arbeta i en bigård, Att prioritera omhändertagandet av bin genom att förstå bisamhället som en super organism förvandla honom till en ansvarsfull och effektiv biodlare.

Kursplanering

Träff 1: 

Teori i praktiken

Vår kontroll, om temperaturen är över 12 grader varmt då är det dags för en noggrannare kontroll i bisamhället. Kontroll om fodermängd, Drivfodring, Fungerande drottning  

Klassen består av  1) Bikupans kontroll 2)Från ägg till bin 3) Foder

Planerat arbete, Bottenbyte och foderkontroll, om det finns döda samhällen ska tas hem för sanering. Vikten på yngelrum, Dödlighet av samhälle kontrollera nedfallet på dessa och göra en snabb uppskattning av fodermängden. Drivfodring. bedömning om storlek på samhälle. 

Trä 2: 

Teori i praktiken 

Klassen består av 1) Binas flyger fel 2) Farrar regel 3) Bikupan en superorganism 

Planerat arbete, Vår kontroll, om temperaturen är över 12 grader varmt då är det dags för en noggrannare kontroll i bisamhället. Kontroll om en fungerande drottning, drönare. Binas föda, nektar pollen, vatten. rambytte om det behövs med nya vaxmellanväggar, bedömning om storlek på samhälle. Drivfodring 

Trä 3: 

Teori i praktiken

Klassen består av 1) Genetik; 2) Hur man gör en avläggare; 3) Sjukdomar hos bin; 4) Svärm Teori 5) Typer av drottnings celler i kupan; 6) Ambina och deras betydelse vid bildandet av avläggare; 7) Röveri; 8)Vikten av drönare i bikupan.

Trä 4: 

Teori i praktiken

Klassen består av 1)Olika avläggare metoder; 2) Feromoner 3) Bikupan ses som en superorganism 4) Hur introducerar man en drottning i bikupan; 5) Puckelsamhället; 6) Varroa; 7) Varför en ny drottning?; 8) Första skattlåda 9) De första 11 dagar av en arbetsbi i kupan. Praktiska moment: Skattlådor, Avläggare

Trä 5:

Teori i praktiken 

Klassen består av  1) Genetik 2) Propolis 3) Pollen och praktiska moment: Skattlådor, Avläggare

Information

Krav: Inga kunskap eller erfarenhet krävs, Ordentlig skyddskläder

I kursen används egna material
Kursledare: Carlos Ojeda Tel O720-259211  

Anmälningar till:  honungsdalen@hotmail.com

Kursavgift: 1000kr + moms 250kr

När din anmälan är antagen få du en bokningsbekräftelse och en faktura på anmälningsavgiften via e-post. Anmälningsavgift 500kr, avdrag på kursavgiften, resten betalas två veckor innan kursstart.

Vi startar i April beroende av vädret.

Vid avbokning två veckor före kursstart återbetalas inte anmälningsavgiften

Betalningar sker bara med Swish

Bigård: Stora Lundby, Vallentuna; Stora Söderby Märsta

Kursträffarna är lördagar eller söndagar kl 9-12 eller 13-16, kursen är 15 timmar fördelat på 3 timmar/g max antal 5 personer

Los cursos se pueden dar en español, mínimo 4 personas por grupo.

Datum

Drottningsodling kurs: 

Kursen är uppdelad i tre delar – teori, olika redskap och praktik

1) Drottnings odling; 2) Omlarvning; 3) Starter; 4) Olika metoder för drott. odling

5) Kalender för drottningsodling 5) NC-kasett

Praktiska moment: Avläggare, Drottnings odling

Kursen är i 3 timmar varje träff, total 9 timmar

Avgift: 900krTeknisk support

Tekniskt hjälp till biodlare inom de olika bekämpningsmetoder mot aggressioner och sjukdomar hos bikupor, särskilt mot Varroa. Rationalisering och globalt råd inom honungsproduktion. Reproduktion metoder av bin och drottningar.

Priser: 

Diesel, antal km från min adress till er adress med aktuella priser/lt

Räkna med 100km/10lt 

200kr/timmar minst 2 timmar för besök

Område 

Höst

      a) Varroa behandling 

    b) Invintring metoder

      c) Bikupa analys före vinter   

Våren 

    a) Vår undersökning 

    b) Stödfodring/drivfodring 

    c) Förbättring och utveckling av bikupor 

    d) Skattlådor 

    e) Svärmning   

Sommar’ 

    a) Drottningsodling 

    b) Avläggare 

    c) Skattning