Vår affärsidé är att producera honung som behåller sina naturliga och Hälsosamma egenskaper.

" I Harmoni med naturen "

Svensk honung - En naturlig produkt av högsta kvalitet

Vår natur är rik med en stor mångfald av blommande växter, som ingår träd, fruktträd, buskar, örter, perenner är bland annat rölleka, stockros, daggkåpa, gräslök, prästkrage och ettåriga växter.  Inom biodlingen är de växter som ger nektar och pollen av största intresse för att producerar honung, de kallas också för dragväxter. 

De svenska landskapens med en stor variation i natur ger till den lokala honungen sin egen karaktär. Blommornas nektar bestämmer honungens färg och smak.

Honung från Honungsdalen bigårdar är en ren naturprodukt. Slungning sker i maskin och manuellt silad vilket innebär att alla nyttiga ämnen bevarats så att den färdiga honungen ska smaka bra med sina naturliga aromer. Hela produktionen är ett faktisk en hantverk jobb. All honung som vi säljer är endast från våras egna bigårdar. Vi behandlar våra bin med stor respekt och våra bisamhällen ligger på odlingar som är inte besprutade med bekämpningsmedel.Visste du att :

- Bin är sociala insekter, de kan inte ha en isolerad existens och de behöver leva i en koloni. Kolonierna består av arbetare, drönare och en enda drottning. 

- Biet samlar honung för att överleva vintern och biet måste flygar till 50.000 blommor för att skaffa nektar att göra om till ett gram honung.

- Biet flyger inom en radie av tre km, om kupan flyttas inom dessa 3 km flyger de tillbaka ”hem”
- Biet efter födseln blir putsbi, gör rent sina nyfödda kamrater därefter blir ambi, matar det yngel som skall bli nya bin. Biet efter 10 dagar blir kupbi, bygger nya cellkakor och tar hand om insamlad honung och pollen.

- Biet efter 17 dagar blir vaktbi med effektiv gadd,  inga främmande bin släpps in i kupan och efter 20 dagar blir dragbi, samlar hem nektar och pollen.

- Biet lever bara 5 till 15 dagar som dragbin, vingarna slits ut och så är det slut. Biet fraktar nektarn i sin honungsblåsa där olika sockerarter bryts ner till enklare som ger energi till biet (och oss!).

- Det finns omkring 20 000 kända bi arter i världen. Honungsbin (Apis) är en art med 44 underarter.

- Drottningen är mor till alla bin i samhället. I samhället finns det normalt bara en drottning, vars uppgift är att producera många ägg, ur vilka det produceras nya individer. Hon lägger 2 000 ägg per dag under högsäsong. Hon är samhällets mest långlivade medlem och kan leva tre till fem år. Vår företag har fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Stödet har gått genom Länsstyrelsen i Stockholms Läns

Copyright notice: Honungsdalen encourages the use of images and content free of copyright. Did you find a violation of your copyright on this site? Please contact us, we will remove it as soon as possible ..