Biodlingskurs  2022

Kurser

Öppen för anmälan till kurser 2022

Anmälningar till:  honungsdalen@hotmail.com

Träff 1: 

Teori i praktiken 

1) Varför matar vi binas; 2) kontroll av bikupa; 3) Från ägg till färdigt bi

4) Drottningen, arbetsbi och drönare 5) Hur mycket kostar en bikupa 6) 10 regler för modern biodling 7) Varför matar vi binas

Planerat arbete, Bottenbyte och foderkontroll, om det finns döda samhällen ska tas hem för sanering. Vikten på yngelrum, Dödlighet av samhälle kontrollera nedfallet på dessa och göra en snabb uppskattning av fodermängden. Drivfodring. bedömning om storlek på samhälle. 

Trä 2: 

Teori i praktiken 

1)Biodling baseras på tre grundläggande pelare;  2) Buckfast hybrid

3) Fodring på våren och sommaren; 4) Drivfodringstid;  5) Feromoner

6) Farrar regler;  7) Att förstår dimensionerna i kupan

Planerat arbete, Vår kontroll, om temperaturen är över 12 grader varmt då är det dags för en noggrannare kontroll i bisamhället. Kontroll om en fungerande drottning, drönare. Binas föda, nektar pollen, vatten. rambytte om det behövs med nya vaxmellanväggar, bedömning om storlek på samhälle. Drivfodring 

Trä 3: 

Teori i praktiken

1) Genetik; 2) Hur man gör en avläggare; 3) Sjukdomar hos bin; 4) Svärm Teori

5) Typer av drottnings celler i kupan; 6) Ambina och deras betydelse vid bildandet av avläggare; 7) Röveri; 8)Vikten av drönare i bikupan

Vår kontroll, om temperaturen är över 12 grader varmt då är det dags för en noggrannare kontroll i bisamhället. Kontroll om fodermängd, Röveri, Drivfodring, Kontroll av svärm, Fungerande drottning 

Trä 4: 

Teori i praktiken

1) Olika avläggare metoder; 2) Feromoner 3) Bikupan ses som en superorganism

4) Hur introducerar man en drottning i bikupan; 5) Puckelsamhället; 6) Varroa; 7) Varför en ny drottning?; 8) Första skattlåda 9) De första 11 dagar av en arbetsbi i kupan

Praktiska moment: Skattlådor, Avläggare

Trä 5: 
Teori i praktiken

1) Drottnings odling; 2) Omlarvning; 3) Starter; 4) Olika metoder för drott. odling

5) Kalender för drottningsodling 5) NC-kasett

Praktiska moment: Avläggare, Drottnings odling, Skattlådor

Information

Krav: Ordentlig skyddskläder

I kursen använder vi boken ”Min första år som biodlare” eller ”Boken om Biodling” från Sveriges biodlarnas riksförbund (SBR)  http://www.biodlarna.se
Kursledare: Carlos Ojeda Tel O720-259211  

Anmälningar till:  honungsdalen@hotmail.com

Kurs avgift: 1250 kr

Bigård: Stora lundby, Vallentuna; Stora Söderby Märsta

Kursträffar är på lördagar eller söndagar kl 10-13 eller 14-17 kursen är 15 timmar delas i 3 timmar/gg max antal 5 personer.


Teknisk support

Tekniskt hjälp till biodlare inom de olika bekämpningsmetoder mot aggressioner och sjukdomar hos bikupor, särskilt mot Varroa. Rationalisering och globalt råd inom honungsproduktion. Reproduktion metoder av bin och drottningar.

Område 

Höst

      a) Varroa behandling 

    b) Invintring metoder

      c) Bikupa analys före vinter   

Våren 

    a) Vår undersökning 

    b) Stödfodring/drivfodring 

    c) Förbättring och utveckling av bikupor 

    d) Skattlådor 

    e) Svärmning   

Sommar’ 

    a) Drottningsodling 

    b) Avläggare 

    c) Skattning